OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.zdetex.cz, společnost Zdeněk Slabý, uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Ochrana údajů.

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití a získání třetí stranou.

Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu, jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky.

Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a ZDETEX je nadále nebude zpracovávat.